Abhinav Bhardwaj 

Kangra

Anjali Muntha

Hyderabad

Anton Filonov

Russia

Dhiram Patel

Gujarat

Kapil Bam

Uttarakhand

Nidhi Pathania

Dharamkot

Pragya Dadhwal

Himachal Pradesh

Prianka Sisodiya

London

Shubham Gedam

Nagpur